วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผลงาน Mind Map

ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 จากการเรียนรู้ชุดกิจกรรมผังกราฟิก 14 แบบ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ในการเรียนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ


2 ความคิดเห็น:

  1. ผลงานนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ดีมาก

    ตอบลบ
  2. Mind Map ช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ